ИНФОРМАЦИЈЕ

ВАЖНИ ДАТУМИ

  • Рок за предају радова: 31.05.2023. 15.06.2023. 30.06.2023.
  • Обавештење о прихватању рада: 17.06.2023. 10.07.2023.
  • Рок за плаћање котизације: 23.08.2023.
  • Прелиминарни програм рада: 01.09.2023.
  • Одржавање Симпозијума: 18 - 21.09.2023.