ИНФОРМАЦИЈЕ

ПРИЈАВА РАДОВА

Радове је потребно доставити у „Word-у“, путем мејла symopis2023@mod.gov.rs, уз напомену којој програмској области припада рад, до 31.05.2023. године.  Радови се могу писати на српском и енглеском језику. Сваки аутор може да пријави највише три рада, од тога највише један као први аутор и два као коаутор.

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РАДОВА

Обим рада треба да буде до 6 страница (А4 формат), укључујући табеле, слике, литературу и остале прилоге. Максимална величина фајла је 20MB. За обраду текста користити следећи шаблон: