ИНФОРМАЦИЈЕ

ПУБЛИКАЦИЈЕ

Прихваћени радови у Зборнику радова SYM-OP-IS 2023.

 

Након завршетка Симпозијума, одабрани радови ће добити могућност да буду публиковани у специјалним издањима следећих часописа:

 

У специјалним издањима наведених часописа биће публиковане значајно проширене и унапређене верзије радова презентованих на Симпозијуму. Сви радови пролазе стандардни процес рецензије у складу са правилима наведених часописа.