ПРОГРАМ

 

ПРОГРАМСКЕ ОБЛАСТИ

 • Историја операционих истраживања - у знак јубилеја
 • Анализа перформанси
 • Еколошки менаџмент и управљање природним ресурсима
 • Економски модели и економетрија
 • Електронско пословање
 • Финансије и банкарство
 • Геоинформациони системи
 • Графови и мреже
 • Хеуристике
 • Информациони системи и технологије
 • Истраживање и развој
 • Комбинаторна оптимизација
 • Логистика и ланци снабдевања
 • Математичко програмирање
 • Мека и бихејвиорална ОИ
 • Меко рачунарство
 • Менаџмент
 • Наука о подацима
 • Пословна аналитика
 • Поузданост и управљање ризиком
 • Примене ОИ у грађевинарству
 • Примене ОИ у одбрани
 • Рударство, геологија и енергетика
 • Саобраћај, транспорт и комуникације
 • Симулација и стохастички модели
 • Софтвер за ОИ
 • Статистички модели
 • Теорија игара
 • Управљање производњом
 • Вишекритеријумска анализа и оптимизација